شیر های کشویی (GATE VALVE)

این شیر ها در تمامی صنایع کاربرد فراوانی دارند و عمدتاٌبا نیروی دست باز و بسته می شوند.

از این نوع شیر به دلیل آسیب دیدن المان متحرک هنگام نیمه باز بودن نمی توان جهت کنترل جریان سیال استفاده نمود.

این نوع شیر ها فقط باید در هنگام عبور سیال باز یا بسته باشند.

سرعت عملکرد این نوع شیر ها نسبت به شیر های دیگر کمتر می باشد.زیرا برای باز و بسته کردن آنها بایستی دفعات زیادی فلکه آن را چرخاند تا از حالت باز به بسته یا بلعکس تغییر نمایند.

در شیرهای کشویی با بالا و پایین آمدن زبانه که توسط اهرمی به فلکه متصل است دریچه کاملا باز و یا بسته می شود و سیال جریان یافته و یا کامل قطع می گردد و در نتیجه خروجی سیال از شیر کنترل می گردد.

در برخی از شیرهای کشویی از دسته ای متصل به ساقه برای بالا و پایین آوردن دریچه استفاده می شود. ساقه از میان محفظه آب بندی که روی سرپوش شیر قرار دارد، عبور می کند. محفظه آب بندی از ماده ای به نام پکینگ پرشده است که از نشتی جلوگیری می کند.

مزایای شیر کشویی

به دلیل نوع طراحی و همچنین عملکرد کامل در باز و بسته بودن دارای مزایای زیادی می باشد که در زیر به بعضی از این مزایا اشاره می شود:

  • سهولت باز و بسته کردن شیر کشویی در مسیر لوله کشی
  • آب بندی کامل در هنگام بسته بودن شیر کشویی
  • باز بودن مسیر به اندازه قطر لوله در هنگام باز بودن شیر کشویی
  • عدم نیاز به سرویس دوره ای
  • عدم نیاز به نگهداری در طول زمان بهره برداری از شیر کشویی
  • در شیر کشویی زبانه فلزی از زبانه چدن داکتیل استفاده می شود
  • در شیر کشویی زبانه فلزی جهت آب بندی بهتر از رینگ برنزی یا استیل استفاده می شود